Oferta

 

Firma Badawcza oferuje panstwu ponizsze uslugi:

 

1.     Pomiary elektryczne:

    pomiary impedancji pętli zwarcia,

    pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli (pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim),

    badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

    badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych (wszystkich typów),

    pomiary prądów upływowych,

    badanie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,

    inne specjalistyczne pomiary elektryczne,

   odbiory instalacji elektrycznych,

2.     Pomiary pola elektromagnetycznego niskiej i wysokiej częstotliwości.

3.     Pomiary hałasu.

4.     Pomiary oświetlenia.

5.     Pomiary nieszczelności gazowej.

6.     Pomiary CO2 (dwutlenek węgla).                           

7.     Pomiary CO (tlenek węgla).

8.     Pomiary klimatyzacji. (przewietrzenie).

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym takich firm jak japońskie Kyoritsu, Tenmars – Tajwan czy GPT Gas Leak Detector.

Posiadamy uprawnienia do pomiarów energetyki cieplnej o mocy do 5kPa.

Opracowanie badań wykonujemy przy pomocy programów komputerowych takich jak Proton+ oraz innych, które są przypisane do przyrządów pomiarowych stanowiących wyposażenie firmy. Dokumentację wykonujemy w formie papierowej, do której dołączamy wersję elektroniczną. Posiadamy możliwość rejestracji fotograficznej jak i video na życzenie klienta.

Usługi wykonujemy w przystępnych cenach szybko i rzetelnie

  

Pomiary wykonujemy dla:

   właścicieli i zarządców nieruchomości,

    wspólnot mieszkaniowych,

    spółdzielni mieszkaniowych,

    zarządców obiektów sportowych i dydaktycznych,

    zarządców hoteli,

    służb technicznych zakładów produkcyjnych,

    wyższych uczelni, szkół, przedszkoli,

    sklepów i hipermarketów,

    urzędów,

    ogrodników i rolników.

 

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane nakłada obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku na: - dostawcę energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku, - właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia, - użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych instalacyjnych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.